while و do while در C – آموزش زبان C

در ادامه ی آموزش زبان C برای دانشجویان برق و الکترونیک وارد مباحث while و do while در C میشیم . همچنین 2 دستور ساده اما کاربردی break و continue رو هم توضیح میدم تا جلسه بعدی وارد بخش آرایه ها در c بشیم.

while do while break in c در  C  - while و do while در C

while در C :

شکل کلی این حلقه بصورت زیره:

نکات:

1 -این حلقه تا زمانی که شرط برقرار باشه اجرا میشه. باید توجه داشت که در مجموعه دستورات ، دستوری باشه که شرط حلقه رو نقض کنه وگرنه حلقه ، بینهایت بار اجرا میشه و خطوط بعدی برنامه ادامه پیدا نمیکنه.

2 -اگر در ابتدا شرط برقرار نباشه دستورات داخل حلقه while اجرا نمیشن.

3 -اگر حلقه بی نهایت باشه براي خروج از اون از  از کلید break+ ctrl میشه استفاده کرد.

مثال1 :برنامه اي بنویسید که 5 عدد را دریافت کند و مجموع آنها را محاسبه نماید.

مثال2 :برنامه اي بنویسید که تعدادی عدد را از ورودی دریافت کند و حداکثر و حداقل و میانگین  این اعداد را حساب کند. (چون میانگین میخواد تعداد هم مهه.)

درباره ی ساختار ها و الگوریتم ها توضیح دادم جلسه ی for در زبان c ، مثال بالا الگوریتمش رو خودتون بنویسین روی کاغذ ، مطمئن باشین برای درک مفهوم شرط ها بسیار کمکتون میکنه.

 

do while در C :

همانند ساختار while هستش با این تفاوت که این حلقه حداقل یکبار اجرا میشه و سپس در انتها چک میشه که آیا شرط حلقه درسته یا نه.

شکل کلی دستور while do :

 

مثال1 :برنامه اي بنویسید که عددي را از ورودي خوانده و آنرا بصورت معکوس نمایش دهد. (به عنوان مثال 123 که معکوس آن میشود 321 .

 

براي بدست آوردن معکوس عدد باید عدد را بطور متوالی بر 10 تقسیم کنیم و هر دفعه باقیمانده رو چاپ کنیم و اینکار را تا زمانی انجام میدیم که خارج قسمت یا در اینجا متغیر number صفر نشده باشه.

 

دستور break در C :

این دستور در مورد زیر کاربرد دارد:

1 -خاتمه دادن به case در ساختار switch

2 -خاتمه دادن به حلقه هاي تکرار while- for- while do

پس از اجراي این دستور در حلقه هاي تکرار ، کنترل برنامه به خارج این حلقه ها منتقل می شود .

مثال1 :خروجی برنامه زیر چیست ؟

خروجی : 3 2 1 0

مثال2 : خروجی برنامه زیر چیست؟

خروجی : 0

دستور Continue  در C :

با اجراي این دستور کنترل برنامه به ابتداي حلقه ي تکرار منتقل می شه، در واقع دستورات بعد از continue اجرا نمیشن.

مثال 3 :خروجی برنامه زیر چیست؟

خروجی :3

همه ی کد ها در نرم افزار Devcpp تست شده و عملی هستند!

امتحان کنید 😉

آموزش بخش while و do while در C هم به پایان رسید!

لوینیک رو به دوستانتون هم معرفی کنید 🙂

حمیدرضا مودت

یک مهندس الکترونیک ، علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن پیرامون دانش برق و الکترونیک

مطالب مرتبط