برچسب: lcd nokia 5110

راه اندازی LCD Nokia 5110 با آردوینو

راه اندازی LCD Nokia 5110 با آردوینو در جلسه ی گذشته پروژه راه اندازی LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو توابع کتابخونه ی lcd nokia 5110 در آردوینو رو مرور کردیم و پروژه هایی رو...

پروژه راه اندازی LCD نوکیا 5110 با آردوینو

پروژه راه اندازی LCD نوکیا 5110 با آردوینو

LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو در این آموزش قراره پروژه ی راه اندازی LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو رو آموزش بدیم که یک سری تصویر و کاراکتر روی lcd نمایش میدیم و با...