برچسب: کنکور ارشد برق

گرایش های الکترونیک در کارشناسی ارشد

گرایش های الکترونیک در کارشناسی ارشد – الکترونیک دیجیتال – مدارمجتمع – نانو

گرایش های الکترونیک در کارشناسی ارشد مطابق زیر میباشد: ۱- سیستمهای الکترونیک دیجیتال ۲- مدارهای مجتمع الکترونیک ۳-افزاره های میکرونانو الکترونیک فارغ التحصیلان ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک به طور کلی توانايي طراحي و...

گرایش ارشد برق قدرت

گرایش های ارشد برق قدرت – کنکور کارشناسی ارشد برق

گرایش ارشد برق قدرت در کارشناسی ارشد برق قدرت ، گرایش های اصلی سیستم های قدرت ، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی وجود دارند که عموما در بهترین دانشگاه های کشور نیز...

گرایش های رشته مخابرات در ارشد

معرفی گرایش های رشته مخابرات در مقطع ارشد (سیستم – رمز – میدان – شبکه)

گرایش های رشته مخابرات در کارشناسی ارشد در گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد هدف طراحی مدارهای مخابراتی ، طراحی آنتن ، گیرنده و فرستنده های مخابراتی ، بهینه سازی سیستم های مخابراتی...