برچسب: راه اندازی موتور پله ای با L298

راه اندازی موتور پله ای

راه اندازی موتور پله ای با اردوینو

راه اندازی موتور پله ای ( stepper motor ) با اردوینو موتور پله ای stepper motor  چیست؟ نوعی موتور برای کاربردهای دقیق هستش که با چند تا سیم پیچ کنترل میشه.استاتور این موتور...