برچسب: آموزش pwm در آردوینو

pwm در آردوینو – آموزش آردوینو جلسه هفتم

pwm در آردوینو یا مدولاسیون عرض پالس روشی برای ایجاد سیگنال انالوگ توسط یک سیستم دیجیتاله ، در کنترل دیجیتال یک پایه فقط دو حالت صفر و یک داره .توی یک شکل موج...