دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو

کتاب مدار های دیجیتال یکی از مهم ترین منابع درس الکترونیک دیجیتال در ایران و جهان میباشد. این کتاب در ایران توسط دکتر قدرت الله سپید نام ترجمه و منتشر شده است. این کتاب دارای چاپ ها و ویرایش متفاوتی میباشد که در زیر 3 ویرایش فارسی ، ویرایش چهارم و ویرایش پنجم آن به همراه حل المسائل  برای دانلود آورده شده است.

سر فصل ها:

سیستم های دودویی
جبر بول و گیت های منطقی
حداقل سازی در سطح گیت
منطق ترکیبی
مدارهای منطقی ترتیبی همزمان
ثبات ها و شمارنده ها
حافظه و منطق برنامه پذیر
سطح انتقال ثباتی
مدارهای ترتیبی غیر همزمان
مدارهای مجتمع دیجیتال
تمرینات آزمایشگاهی
سمبل های گرافیکی استاندارد

 

دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو ویرایش پنجم

کتاب مدار منطقی موریس مانو ویرایش پنجمحجم : 2.28MB

صفحات : 565

دانلود ویرایش پنجم

 

دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو فارسی ترجمه سپید نام

کتاب مدار منطقی موریس مانو فارسی سپیدنامحجم : 15.3MB

صفحات : 538

دانلود ویرایش فارسی

 

دانلود کتاب مدار منطقی موریس مانو ویرایش چهارم

 

کتاب مدار منطقی موریس مانو ویرایش چهارمحجم : 13.3MB

صفحات : 232

دانلود ویرایش چهارم

 

دانلود حل المسائل مدار منطقی موریس مانو ویرایش چهارم

حجم : 1.86MB

دانلود حل المسائل

برای دسترسی به آموزش های دیجیتال به بخش آموزش دیجیتال مراجعه کنید.

حمیدرضا مودت

یک مهندس الکترونیک ، علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن پیرامون دانش برق و الکترونیک

مطالب مرتبط