دسته: کتاب ها و جزوات

دانلود کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی

دانلود کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی + حل المسائل

کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی یکی از مهم ترین مراجع درس الکترونیک ۳ میباشد که در دانشگاه های معتبر جهان و ایران همچون صنعتی شریف بعنوان مرجع تدریس میشود. پروفسور...

کتاب الکترونیک صنعتی رشید

کتاب الکترونیک صنعتی رشید

کتاب الکترونیک صنعتی م.ه.رشید در دوره ی کارشناسی با عنوان الکترونیک صنعتی در دانشگاه ها تدریس میشه و در دوره ی کارشناسی ارشد بعنوان الکترونیک قدرت فقط در گرایش های خاصی به دانشجویان...