دسته: مفاهیم و مطالب آموزشی

ارتباط سریال

ارتباط سریال یا پروتکل USART چیست؟

پروتکل ارتباط سریال چیست؟ برای معرفی ارتباط سریال باید ابتدا تعریفی از روش های انتقال اطلاعات داشته باشیم. روش های انتقال اطلاعات را میتوان به دو شکل: سری موازی تقصیم بندی کرد.در مقایسه...