دانلود کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی + حل المسائل

کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی

دانلود کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی

کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی یکی از مهم ترین مراجع درس الکترونیک 3 میباشد که در دانشگاه های معتبر جهان و ایران همچون صنعتی شریف بعنوان مرجع تدریس میشود.

پروفسور بهزاد رضوی استاد دانشگاه UCLA در زمینه ی مدارهای آنالوگ در آمریکاست و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه استنفورد است.او هم اکنون مدیر آزمایشگاه مدارهای مخابراتی UCLA است.

نام کتاب : Fundamentals Of Microelectronics

کتاب الکترونیک 3 بهزاد رضوی شامل 830 صفحه میباشد.

سرفصل های کتاب میکروالکترونیک بهزاد رضوی شامل موارد زیر است:

 1.   INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS
 2.  BASIC PHYSICS OF SEMICONDUCTORS
 3.  DIODE MODELS AND CIRCUITS
 4.  PHYSICS OF BIPOLAR TRANSISTORS
 5.  BIPOLAR AMPLIFIERS
 6.  PHYSICS OF MOS TRANSISTORS
 7.  CMOS AMPLIFIERS
 8.  OPERATIONAL AMPLIFIER AS A BLACK BOX
 9.  CASCODE STAGES AND CURRENT MIRRORS
 10.  DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
 11.  FREQUENCY RESPONSE
 12.  FEEDBACK
 13.  OSCILLATORS
 14.  OUTPUT STAGES AND POWER AMPLIFIERS
 15.  ANALOG FILTERS
 16.  DIGITAL CMOS CIRCUITS
 17.  CMOS AMPLIFIER

دانلود کتاب الکترونیک 3 بهزاد رضوی:

حجم : 7MB

دانلود کتاب

همچنین  کتاب مبانی میکروالکترونیک دارای تمرین هایی بسیار کاربردی برای موضوعات و سرفصل های نامبرده شده میباشد که پاسخ های آن در کتاب آورده نشده است.

برای دسترسی به پاسخ تمرین های این کتاب باید به حل المسائل زیر که برای شما عزیزان فراهم شده است مراجعه کنید.

حجم : 27MB

دانلود حل المسائل

حمیدرضا مودت

یک مهندس الکترونیک ، علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن پیرامون دانش برق و الکترونیک

مطالب مرتبط