مدار نیم جمع کننده Half Adder

مدار نیم جمع کنندهطراحی نیم جمع کننده

نیم جمع کننده چیست؟

Half Adder یا جمع گر ناقص ، نوعی مدار ترکیبی است که دو عدد تک بیتی A , B را دریافت میکند و رقم مجموع یعنی s و رقم نقلی یعنی c را تولید میکند و حاصل را در خروجی نشان میدهد.

x = عدد تک بیتی
y = عدد تک بیتی
Sum  (s)= عدد مجموع
C (c) = رقم نقلی

صفر بودن رقم نقلی در نیم جمع کننده بدین معنی است که رقم نقلی وجود ندارد.

جدول صحت یا جدول درستی Half adder به شکل زیر است :

جدول صحت مدار نیم جمع کننده ناقص

از جدول صحت بالا میتوان نتایج زیر را گرفت :

طراحی نیم جمع کننده
طبق تعریفی که گفته شد ، نتایج و جدول صحت ، بنابراین مدار منطقی یک نیم جمع گر یا نیم جمع کننده ها را میتوان به شکل زیر طراحی کرد:

مدار نیم جمع کننده

مشاهده میشود که عمل جمع دو عدد تک بیتی توسط 2 گیت AND و XOR قابل انجام است .

نحوه کار این مدار در شکل زیر به شکل متحرک قابل مشاهده است:

نحوه کار Half-adder

حمیدرضا مودت

یک مهندس الکترونیک ، علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن پیرامون دانش برق و الکترونیک

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. hamid گفت:

    عاااالی